Hoe werkt een slangenpomp?

Werking slangenpomp

Een slangenpomp is een relatief eenvoudige pomp welke bestaat uit een aantal onderdelen. In de basis zijn alle slangenpompen gelijk. Uiteraard bevatten de meer uitgebreide modellen meer onderdelen.  In onderstaande afbeelding zijn de onderdelen van de VPER slangenpomp benoemd.

Peristaltische slang

De peristaltische slang is het onderdeel waar de slangenpomp zijn naam aan dankt. Deze slang is gelijk ook het enige onderdeel van de slangenpomp welke contact maakt met de te verpompen vloeistof. Veel gebruikte materialen voor de peristaltische slang zijn  Norprene, Santoprene en siliconen, allen flexibele kunststoffen met zeer goede eigenschappen op het gebied van duurzaamheid en chemicaliënresistentie. De binnendiameter van de slang in combinatie met het toerental is bepalend voor de volumestroom.

Rotor en schoenen

De rotor wordt aangedreven door de elektromotor, het opgenomen vermogen bij een slangenpomp is vaak zeer laag, wat ze energie efficiënt maakt. Op de rotor bevinden zich de schoenen. Het aantal schoenen varieert per slangenpomp. De rotor draait rond, de schoenen drukken de slang dicht en de vloeistof die in de slang zit wordt vooruit gestuwd en verlaat de pomp via de perszijde. Door het ronddraaien van de rotor en de schoenen ontstaat er tevens een onderdruk achter de schoenen, waardoor de slangdoseerpomp aan de aanzuigzijde vloeistof kan opzuigen. Deze eigenschap noemt men zelfaanzuigend en is een belangrijk voordeel.

Instelling toerental

Zoals eerder genoemd wordt de volumestroom van de slangenpomp onder meer geregeld door de binnendiameter van de peristaltische slang. Des te groter de binnendiameter van de slang, des te meer vloeistof deze kan bevatten en des te meer vloeistof wordt er verpompt per omwenteling. Daarnaast is het toerental een snelle methode om de volumestroom te regelen. Veel slangenpompen kennen dan ook een instelbaar toerental, bij de eenvoudigere versies is dit een handmatige instelling, bij de meer uitgebreidere uitvoeringen is deze ook op afstand te regelen bijvoorbeeld met een 4-20 mA signaal.

Onderstaande afbeelding geeft een goed beeld van de onderdelen die een slangendoseerpomp bevat. In dit geval de VPER van FWT.

Op onze webshop zijn diverse typen slangenpompen te vinden. Van eenvoudige slangenpompen met handmatige toerental instelling tot zeer uitgebreide pompen met 4-20mA en profibus besturing. Merken die u bij ons op de site kunt vinden zijn onder andere FWT en Watson Marlow.